Samfundsøkonomi

Hvad er Bretton Woods?

Bretton Woods var et system, der var et internationalt monetært samarbejde, hvor kernen var en fastkurspolitik. Bretton Woods systemet stammer helt tilbage fra juli 1944 og har fået sit navn efter byen Bretton Woods, der ligger i New Hampshire, USA. Her blev aftalen om samarbejdet indgået mellem de 44 repræsentanter fra de allierede under 2. verdenskrig. Der var ét hovedformål med etableringen af dette samarbejde, og det var at undgå endnu finansiel krise som i 1930’erne og de voldsomt svingende valutakurser under mellemkrigstiden. De sikrede derfor en vis politisk regulering af valutakurser som internationale kapitalbevægelser. Derudover var det også hensigten at undgå nye internationale konflikter, som kunne have en krig som den yderste konsekvens.

Nøgleudsagn om Bretton Woods systemet

  • Bretton Woods-aftalen og -systemet blev starten på et kollektivt, internationalt valutavekslingsregime. Det varede fra midten af 1940’erne til indledningen af 1970’erne.
  • Bretton Woods Systemet afkrævede en valutatap til den amerikanske dollar, som var bundet til prisen på guld.
  • Bretton Woods Systemet kollapsede i 1970’erne. Det skabte herefter en varig indflydelse på international valutaveksling og handel gennem dens udvikling af IMF og Verdensbanken.

Grundstrukturen i Bretton Woods systemet

Helt konkret betød det, at der blev udarbejdet et system af regler, procedurer og institutioner, der skulle regulere det internationale monetære system. På den måde blev Den Internationale Valutafond og Den Internationale Bank skabt, hvilke i dag er en del af Verdensbanken. Disse organisationer blev grundlagt i 1945, hvor landene ratificeret aftalen. Med systemet blev landene forpligtet til at føre en pengepolitik, der sikrede vekslingskursen for landenes valutaer, hvilket var inden for en bestemt værdi plus/minus 1% i forhold til gulds værdi.

Afslutningen på Bretton Woods systemet

I slutningen af 1960’erne kom Bretton Woods systemet under pres, og det kollapsede definitivt i 1971. Det skete, da USA suspenderede den faste vekslingskurs mellem guldet og dollaren. USA havde siden 1968 ladet dollarkursen have frit spil. De finansielle markeder oplevede stress på grund af USA’s suspension af den faste vekslingskurs mellem dollaren og guldet, og det skabte en unik situation. Dollaren gik hen og blev en reservevaluta for de lande, der havde underskrevet aftalen. Siden 1973 har verdens førende valutaer været frit flydende.

Bretton Woods systemets afslutning blev officielt bekræftet ved Jamaica-aftalerne i 1976, og dollaren og flere andre væsentlige valutaer var fremover flydende i forhold til prisen på guld.

Bretton Woods systemet er fortsat en afgørende begivenhed i verdens finansielle tidshistorie. De to Bretton Woods-institutioner, Den Internationale Valutafond og Verdensbanken, havde en betydelig rolle i at hjælpe med at genopbygge Europa i efter 2. verdenskrigs afslutning. Efterfølgende har begge institutioner fortsat opretholdt deres grundlæggende hovedformål, mens de også er blevet overført til at tjene globale regeringsinteresser i nutiden.