Blog

Hvad er et Bear Market?

Den tekniske definition på et bear market, eller “bjørnemarked” på dansk, er en periode eller en cyklus i vores økonomiske virkelighed, hvor priserne på værdipapirer, finansielle investeringsobjekter og råvarer falder med 20% eller mere. I løbet af en sådan cyklus er den samlede mængde af investeringer i samfundet begrænset og investorer og spekulanter er meget tilbageholdende i investeringsstrategier – langt de fleste investorer vil være disponerede til at sælge ud af deres investeringsportefølje for at reducere deres risikoprofil.

Den mere jordnære definition på et bear market er, når priserne på værdipapirer og de finansielle produkter som f.eks. bankerne tilbyder deres kunder falder betydeligt, og især småinvestorer, almindelige mennesker, vil handle med en grad af panik og sælge ud af deres værdipapirer for at undgå et større værditab – det vil i en del tilfælde have en selvforstærkende negativ indflydelse på situationen. En privat person vil generelt reagere mere irrationelt i starten, og i løbet, af et bear market. Det skyldes den begrænsede kapitalreserve som private personer besidder. En løsning kan være at have en opsparing klar eller låne penge til en lav rente, så man kan beholde sin værdipapirsportefølje indtil priserne stiger igen. En opsparing til at holde hånden under sin investeringsportefølje er noget som skal planlægges, hvor et lån, vil medføre en renteomkostning, har den fordel at det kan optages på kort tid.

 

Under bear market perioder kan investeringer være risikabel selv for de mest hærdede investorer. Et bear market er en periode præget af faldende aktiepriser og derfor er investortilliden ekstrem lav. Mange investorer vælger at sælge ud af deres værdipapirer under et bear market af frygt for yderligere tab og puster således til ilden i en ondsindet cyklus af negativitet. Selv om de finansielle implikationer af bear markets kan være skiftende, så er bear markets prægede af en 20% nedgang, eller mere, i aktiepriser over en tidsramme af mindst to måneder.

 

Faser i et bear market

Et bear market starter typisk, når investortillid begynder at dale i kølvandet på en periode med mere favorable aktiepriser. Efterhånden som investorer føler en tiltagende pessimisme med hensyn til markedets tilstand, har de tilbøjelighed til at sælge ud af deres investeringer for at undgå at miste penge, som følge af de faldende aktiepriser, som de forventer. Denne adfærd kan forårsage en udbredt panik og når det sker, kan aktiepriser styrtdykke. Når dette sker, har handelsaktivitet tilbøjelighed til at aftage, ligesom det sker med udbytteydelser. På et tidspunkt i løbet af et bear market vil investorer typisk prøve på at kapitalisere ud fra lave aktiepriser ved at geninvestere i markedet. I takt med at handelsaktiviteten stiger og investortilliden begynder at vokse, kan et bear market i sidste instans blive overgangen til et bull market (som vi vil behandle i en fremtidig artikel).

 

Udtrykkets oprindelse

Udtrykket ”bear market” har fået navn efter den måde, hvorpå en bjørn plejer at angribe. En bjørn vil sædvanligvis flå sine poter i en nedadrettet bevægelse på sit bytte og af denne grund bliver markeder fyldt med faldende aktiepriser kaldt for bear markets.

 

Bear market versus bull market

Et bull market er et, der er præget af stærk investortillid og optimisme. Det er det modsatte af et bear market, i hvilket det negative er overvejende. På et bull market går aktiepriserne op. Ligesom udtrykket ”bear market”, stammer udtrykket ”bull market” fra den måde, hvorpå en tyr angriber sit bytte. Eftersom tyre plejer at storme frem med deres horn, løftede højt op i luften, bliver perioder med stigende aktiepriser kaldt bull markets. Uheldigvis for investorer kan bull market perioder, som varer for længe, åbne vej for bear markets.

 

Bear market versus markedskorrektioner

En markedskorrektion er en periode, i hvilken aktiepriser falder efterfulgt af en periode med højere priser. Ideen bag en korrektion er, at fordi priserne steg hurtigere, end de skulle have gjort, så tjener faldende priser det formål, at ”korrigere” situationen. En væsentlig forskel mellem et bear market og markedskorrektion er det omfang i hvilket priserne falder. Bear markets forekommer, når aktiepriser falder 20%, eller mere, mens korrektioner typisk involverer prisfald på omkring 10%. Yderligere plejer markedskorrektioner at vare mindre end to måneder, mens bear markets varer 2 måneder, eller længere.

 

Statistik

Mellem 1900 og 2013 har der været 123 markedskorrektioner og 32 bear market perioder. I dette tidsrum varede den gennemsnitlige markedskorrektion 10 måneder, mens det gennemsnitlige bear market varede 15 måneder. Bear markets er sædvanligvis kortere end bull markets, hvad der kan varsle godt for investorer.

 

Kildehenvisning: http://www.businessdictionary.com