Blog

Hvordan fungerer et terminslån?

Et terminslån er et pengelån, som bliver tilbagebetalt ved regelmæssige betalinger over en fastsat tidsperiode. Terminslån løber mellem et og ti år, men vil kunne løbe så længe som 30 år i nogle tilfælde. Et terminslån indbefatter sædvanligvis en ikke-fastlagt rentesats, som vil tilføre et ekstra restbeløb, som skal tilbagebetales.

Terminslån kan ydes på individuel basis, men bliver ofte brugt som små forretningslån – altså en mulighed for at låne penge. Muligheden for at tilbagebetale over en lang periode er tiltrækkende for nye, eller udvidelsesstræbende firmaer eller individer, da formodningen er, at lånene vil forøge deres fortjeneste over tid. Terminslån er en god måde til opnåelse af hurtig kapitalforøgelse for at kunne hæve et firmas leveringsdygtighed, eller omfang. F.eks. vil visse nye firmaer kunne bruge et terminslån til at købe firmabiler, eller leje mere plads til deres aktiviteter – et eksempel er TeleRepair.dk som beskæftiger sig med reparation af smartphones og tablets, og havde behov for udvidelse af deres telebutikker i Danmark og derfor anvendte terminslån til midlertidig kapitalforøgelse til at accelerere deres vækst.

Overvejelser ved et terminslån

En ting, som bør overvejes, når man får et terminslån, er hvorvidt rentesatsen er fastsat, eller flydende. En fast rentesats betyder, at renteprocenten aldrig vil stige uden hensyn til finansmarkedet. Perioder med lav rente er sædvanligvis et udmærket tidspunkt til optagelse af et fastprocentlån.

En flydende rentesats vil variere med markedet, som kan være godt, eller dårligt for dig afhængig af, hvad der sker med den globale og nationale økonomi. Eftersom nogle terminslån løber i ti år, vil en satsning på, at renten vil forblive ensartet virkelig være en risiko.

Det skal også overvejes, hvorvidt det terminslån, som du søger, anvender sammensat rente. Hvis det er tilfældet, så vil rentestørrelsen periodisk blive føjet til den oprindeligt låns størrelse, hvad der betyder, at renten fortsætter med at blive højere, desto længere perioden varer. Hvis lånet anvender sammensat rente, skal du undersøge, om der er nogen straffeforanstaltninger i forbindelse med tidlig tilbagebetaling af lånet. Hvis du får en uventet fordel, eller fortjenester stiger mærkbart, ville du være i stand til at udbetale hele din hovedstol, før den er forfalden, hvad der afholder dig fra at betale tillægsrente ved at vente til at låneperioden slutter. At optage et terminslån er i princippet ikke svært i sig selv, men omfanget og udregningen af den økonomiske indvirkning kan være uoverskueligt. På IBC Kolding tilbydes en lang række erhvervsfaglige kurser og uddannelser, hvor du kan lære hvordan de økonomiske aspekter ved låntagning hænger sammen.

Nogle udlånsinstitutioner tilbyder en forskelligartethed i bestemmelserne for tilbagebetaling af dit terminslån. Almindeligvis vil du kunne vælge at tilbagebetale din gæld i lige beløbsmængder, eller at den sum, som du betaler, gradvis vil stige hen over låneperioden. Hvis du forventer, at du rent økonomisk vil være mere i stand til at tilbagebetale i fremtiden, idet virkningen af en gradvis stigende vækst vil kunne hjælpe dig og spare din rente. Hvis du er usikker på din fremtidige økonomiske position, så vil ensartede tilbagebetalinger kunne hjælpe med at forhindre misligholdelse af lånet, hvis ting går dårligt.

At vælge et terminslån vil kunne være i din bedste interesse, afhængig af dine omstændigheder. Pas på ekstremt lange tilbagebetalingsperioder, eftersom stort set, jo længere lånetiden er, desto mere vil du skylde, fordi renterne tilflyder over en lang tidsperiode. For mere information, kontakt en økonomisk rådgiver, eller tal med din bank om de lånemuligheder i forbindelse med terminslån, som de tilbyder.