Blog

Hvornår kan det være fordelagtigt at låne penge?

Der kan opstå forskellige situationer, hvor man bliver nødt til at låne penge. Disse situationer varierer alt efter, hvor man er i livet og hvilken indkomst man har.

Derfor vil vi herunder gøre rede for, hvornår det kan være fordelagtigt at låne penge i de følgende tre afsnit:

 • For den studerende
 • For den færdiguddannede
 • For familien

For den studerende:

Den studerende lever oftest af SU og eventuelt et studiejob ved siden af, som kan give lidt ekstra til indkomsten, men varierer alt efter, om det er et tjenerjob, om man er butiksassistent, rengøringsassistent, opvasker, osv. Et studiejob kan bruges til at øge sin månedlige indkomst, som kan bruges på de ekstra ting, den studerende ikke ville have råd til, hvis denne kun levede af sin SU. Derudover kan et studiejob bruges til at spare op med, så den studerende har råd til f.eks. at holde sommerferie, og købe en ny computer eller telefon, hvis en af disse skulle gå i stykker eller man blot ønsker en opgradering. Et studiejob er dog ikke altid nok til at give den nødvendige ekstra indkomst. Den studerende skal blandt andet have råd til dyre studiebøger, som kan koste omkring 1.500kr. – 4.000kr. pr. semester. Derudover skal den studerende have råd til et mobilabonnement og eventuelt afbetaling af en mobiltelefon. Herudover skal den studerende tænke på, at kunne betale indskud til en lejlighed, hvis eller når denne skal flytte. Sidst, men ikke mindst skal den studerende have råd til diverse forsikringer, hvis denne ønsker det. De mest nødvendige forsikringer indebærer både ulykkesforsikring, indboforsikring, ansvarsforsikring, sygeforsikring og rejseforsikring, hvilket hurtigt kan blive dyrt for den studerende, når der månedligt skal betales til 4-5 forskellige forsikringer. Der er altså flere væsentlige grunde for, at den studerende med god samvittighed kan låne penge, hvis han eller hun ikke har mulighed for, at tjene pengene selv til de nødvendige ting i den studerendes liv.

Opsummering af de mest hyppige årsager for, at det er en god idé for den studerende at låne penge:

 • Dyre studiebøger
 • Mobilabonnent og afbetaling af mobiltelefon
 • Indskud til lejlighed
 • Forsikringer: ulykkesforsikring, indboforsikring, ansvarsforsikring, sygeforsikring, rejseforsikring.

For den færdiguddannede:

Den færdiguddannede kan både være jobsøgende, men også dig, der allerede er i job. I denne gruppe kan man derfor enten være på dagpenge eller få en regelmæssig, stabil løn. Den færdiguddannede, der er på dagpenge, vil derfor opleve en mindre indkomst end den færdiguddannede i arbejde. Dagpenge varierer desuden alt afhængig af, hvilke politikere og partier, der sidder i Regeringen og eventuelt forhandler ændringer på dagpengeområdet. Under alle omstændigheder vil dagpengemodtagere ikke have mange penge til rådighed, hvilket kan gøre, at man bliver nødsaget til at låne penge til vigtige formål. Dagpengemodtageren er afhængig af, at sende jobansøgninger afsted mindst to gange om ugen, og i den forbindelse vil de også blive indkaldt til jobsamtaler, som kan kræve lidt ekstra i forhold til jobansøgerens præsentation af sig selv. Det kan derfor ske, at den færdiguddannede dagpengemodtager er nødsaget til at købe et dyrt, skræddersyet jakkesæt eller andet tøj, der gør jobansøgeren præsentabel til en jobansøgning. Derudover er en anden vigtig faktor for jobansøgeren, at kunne opfylde de krav, der stilles til de job der bliver søgt. Det kan f.eks. være, at jobansøgeren bliver stillet krav om, at kunne begå sig i Photoshop eller Excel, selvom jobansøgeren ikke har haft om det på sin uddannelse eller har erfaring med det fra tidligere deltids- og studiejob. Det kan derfor være nødvendigt for den jobsøgende dagpengemodtager, at tage et kursus, som nogle gange kan koste op til 6.000 kr. og derfor kan man blive nødsaget til at låne penge til dette. For den færdiguddannede, der er i job, kan udfordringerne i stedet være, om pengene rækker til indskud i en dyr lejlighed, som man ikke kan takke nej til og derfor må låne lidt penge til.

Opsummering af de mest hyppige årsager for, at det er en god idé for den færdiguddannede at låne penge:

 • Præsentabelt tøj til jobsamtalen
 • Kurser
 • Indskud til lejlighed

For familien:

De primære årsager til at en familie låner penge er oftest, hvis der skal købes hus eller bil, som ikke kan undværes for en familie med små børn f.eks. Derudover vil familien måske være nødsaget til at skulle renovere huset, hvilket ofte kan koste mange tusind kroner.

Opsummering af de mest hyppige årsager for, at det er en god idé for familien at låne penge:

 • Hus
 • Bil
 • Renovering af hus