Blog

Sådan får du skabt vækst i virksomheden

Ønsker du at tage din virksomhed til det næste niveau? Der findes forskellige måder til, hvordan du kan arbejde mere fokuseret på at få skabt vækst i virksomheden, og det sker gennem tre niveauer. Først skal du lægge en konkret plan for, hvordan du forbereder vækst. Herefter skal du eksekvere denne plan, og endelig er det en god idé at gøre status og evaluere. Her i artiklen kan du læse meget mere om, hvordan du får skabt vækst i virksomheden på en effektiv måde. 

Få styr på virksomhedens likviditet og omkostninger

Det første niveau du skal gå igennem, såfremt du ønsker vækst i din virksomhed, er forberedelse. I denne fase skal du blandt andet sørge for at have styr på virksomhedens likviditet og omkostninger. En unødvendig kapitalbinding kan betyde, at du forbigår vigtige investeringsmuligheder, og det er således vigtigt, at man frigør likviditet. Du kan læse meget mere om fakturakøb her på siden. Ydermere kan det i denne forberedelsesfase være en god idé at udnytte sit netværk af betydningsfulde branchefolk og desuden arbejde på at udvide dette netværk. Endelig bør du skabe plads til vækst ved enten at nedprioritere eller uddelegere opgaver.

Mange muligheder for at skaffe finansiering 

Når du har lagt en plan for, hvordan du har tænkt dig at skabe vækst i virksomheden, er det tid til selve eksekveringsfasen. Her skal du først og fremmest skaffe den finansiering, der skal til for at skabe vækst, og inden for dette har du en række muligheder såsom private investorer, banklån, egenfinansiering og så videre. Efterfølgende bør du tænke over, hvordan du får samlet de rigtige medarbejdere, så du kan udnytte deres kompetencer bedst muligt, og ellers er det bare om at komme i gang med at gennemføre din vækstplan. 

Gør status over de nye vækstinitiativer

I forbindelse med en vækstplan er det altid en god idé at evaluere og gøre status over de nye initiativer. En struktureret evaluering er således en rigtig god investering, der giver dig mulighed for at gå ind og vurdere, om du får det optimale ud af din plan. Når du skal vurdere disse initiativer, er det blandt andet vigtigt, at du sørger for at indsamle al den nødvendige information. Det omfatter blandt andet budgetter, vækstplan, faktiske resultater, feedback fra kunder og medarbejdere og så videre. På den måde får du nemlig skabt det bedste grundlag for en pålidelig evaluering.

Sørg for at kigge fremad og genovervej din vækstplan

I selve din evaluering bør du blandt andet spørge dig selv, om planerne passede til virksomheden, om budgetterne holdte, hvad der kan blive bedre, og om du var i stand til at udføre den pågældende vækstplan. Ydermere kan det være en god idé at spørge sig selv, hvad virksomheden generelt har lært af de nye vækstinitiativer. Endelig er det vigtigt, at du sørger for at kigge fremad, og her bør du blandt andet overveje, hvilke initiativer der bør fortsætte, og om der er andre initiativer, der skal sættes i gang. Det kan i denne fase være en fordel at vende tilbage til den oprindelige vækstplan, da det vil kunne give et bedre overblik.